Beskæring af træer
Topkap.dk - Træfældning - Beskæring - Træmøbler

Træfældning - Beskæring - Savværk - Træmøbler

Beskæring af trækroner


Træer har det bedst med at vi lader dem være i fred...

...men ofte kan der dog alligevel være god grund til at vælge at beskære træer, som står hvor mennesker færdes.


Et kæmpe egetræ i en lille villahave kan måske beskæres så forholdene passer. Træerne kan skygge og "svine" uhensigtsmæssigt. Ideelt set planter man kun træer der passer ind hvor de bliver placeret, men det er ikke altid tilfældet.


Lad os tage et kig på dine træer og komme med et bud på hvordan de kan tages hånd om.

Ring eller SMS os nu:

Per: 40762322

Kristen: 40976317

Kontakt os og få et tilbud! Kontakt os og få et gratis tilbud!

Håndværkerfradrag

Bemærk at man kan trække udgifter til beskæring af træer fra i skat.

Læs mere om Håndværkerfradraget på SKATs hjemmeside HER.

Fordele ved beskæring


  • Ofte kan en beskæring skåne træet for fældning fordi en beskæring kan opfylde de samme ønsker.
  • Lys i haven - en opstamning (fjernelse af de nedsterste grene) giver ofte overraskende stort lysindfald og "rum" i haven.
  • Træets alder respekteres og nydes - et nyplantet træ er mange år om at få samme karakter.
  • Døde grene kan med fordel skæres ned så forbipasserende ikke bliver ramt. Og faktisk har træet også nemmere ved at lukke såret fra den døde gren når den skæres af.

Ulemper ved beskæring


  • Ved beskæring går træet i alarmberedskab og bruger meget af sin energi på at lukke sår fra saven.
  • Især ved beskæring om vinteren vil træerne reagere ved at lave ny bladsmasse i form af vanris.
  • Ved hård beskæring er der risiko for at træet ikke kan tåle indgrebet og går ud.

Beskæringstyper


Beskæring af bøgekrone ved Odder

Opstamning af træer

Når trækronen bliver meget tæt og de nederste grene begynder at hænge, kan det give mere lys blot at skære nogle af de nederste grene af.


Døde grene

Træer skiller sig naturligt af med grene når de ikke længere er til gavn for træet. De døde grene bør skæres af på træer hvor der færdes mennesker neden under.


Kronetynding

Når trækronen er blevet meget tæt kan det være en mulighed at tynde jævnt ud i hele kronen og gøre den mere "luftig".


Kronereduktion

Er trækronen blevet meget bred og grenene tunge kan grentoppene beskæres, således at formen bevares, men bare mindre. Se Før/efter-billede her under.


Forberedende beskæring

En gren kan være for stor til at træet kan klare at den blot skæres af ved stammen med det samme. Her kan det være nødvendigt at reducere grenens bladmasse og efter  2-3 år kan grenen skæres helt bort.

Før kronereduktion
Efter kronereduktion

Her har vi reduceret kronen på en gammel blodbøg i Horsens. Den var blevet for stor i den lille byhave. Efter beskæringen har træet stadig sin flotte form - bare mindre.

Ring eller SMS os nu:

Per: 40762322

Kristen: 40976317

Kontakt os og få et tilbud! Kontakt os og få et gratis tilbud!

Kristen Hofgaard Warming - Topkap.dk

Emborgvej 112, Alken, 8660 Skanderborg

Telefon: 40 97 63 17

CVR: 37265535

Per Jakobsen - Topkap.dk Aps

Gl. Ryevej 22, Sdr. Vissing, 8740 Brædsterup

Telefon: 40 76 23 22

CVR: 27972241

Hjemmesiden Topkap.dk er designet, bygget og vedligeholdt af Kristen Hofgaard Warming

Brænde i ønskede længder til brændeovnen